Μενού
Καλάθι

PAINTING GEL-PLASTELINE

Τζελ ημιμόνιμου σε μοναδικά και φανταχτερά χρώματα! 1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι 2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα. 3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color G..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣΑρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Co..
3,90€
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.2) Συνεχίζετε με το χρώμα επιλογής από το ημιμόνιμο βερνίκι και πολυμερίζετε ξανά στους αντίστοιχους χρόνους ανάλογα την λάμπα.3)Κλείνου..
7,30€
Τα Princess Nail Art Gel έφτασαν σε τέσσερις σούπερ αποχρώσεις!Υψηλής ποιότητας και πραγματικά πολύ εύκολα στην εφαρμογή τους. ‘Ενα τζελ που μπορεί να μπει σε όλο το νύχι και να του δώσει αυτό το τέλειο αποτέλεσμα bubble με διάφορα μικροσωματίδια γυαλιστερά σε διάφορα μεγέθη. Επίσης μπορεί να μπει σ..
7,50€
Μια πολυλειτουργική επένδυση 3D. Με εξαιρετικά χρωματισμένο χρώμα, προσφέρει ένα όμορφο κορεσμό σε κάθε ένα από τα 16 χρώματα, που εξασφαλίζει 100% κάλυψη σε ένα μόνο στρώμα. Λόγω παχιά συνοχή του, το προϊόν επιτρέπει την εκτέλεση και των δύο εικόνων σε ανάγλυφο (μπιζού, Chanel) ζωγραφική ως βαφ..
8,00€
Μια πολυλειτουργική επένδυση 3D. Με εξαιρετικά χρωματισμένο χρώμα, προσφέρει ένα όμορφο κορεσμό σε κάθε ένα από τα 16 χρώματα, που εξασφαλίζει 100% κάλυψη σε ένα μόνο στρώμα. Λόγω παχιά συνοχή του, το προϊόν επιτρέπει την εκτέλεση και των δύο εικόνων σε ανάγλυφο (μπιζού, Chanel) ζωγραφική ως βαφές, ..
8,00€
Μια πολυλειτουργική επένδυση 3D. Με εξαιρετικά χρωματισμένο χρώμα, προσφέρει ένα όμορφο κορεσμό σε κάθε ένα από τα 16 χρώματα, που εξασφαλίζει 100% κάλυψη σε ένα μόνο στρώμα. Λόγω παχιά συνοχή του, το προϊόν επιτρέπει την εκτέλεση και των δύο εικόνων σε ανάγλυφο (μπιζού, Chanel) ζωγραφική ως βαφές, ..
8,00€
Μια πολυλειτουργική επένδυση 3D. Με εξαιρετικά χρωματισμένο χρώμα, προσφέρει ένα όμορφο κορεσμό σε κάθε ένα από τα 16 χρώματα, που εξασφαλίζει 100% κάλυψη σε ένα μόνο στρώμα. Λόγω παχιά συνοχή του, το προϊόν επιτρέπει την εκτέλεση και των δύο εικόνων σε ανάγλυφο (μπιζού, Chanel) ζωγραφική ως βαφ..
8,00€
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ NC NAILSΈνα καινοτόμο προϊόν για 3D διακοσμήσεις!Έχετε μια ιδέα για ένα τρισδιάστατο σχέδιο, αλλά δεν έχετε βρει το κατάλληλο προϊόν που θα ήταν τέλεια για αυτό;Σας παρουσιάζουμε Art Effect 3D WHITE PORCELAIN! Ένα προϊόν πολλαπλών χρήσεων που θα σας εκπλήξει με την ευκολία εφα..
8,50€
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ NC NAILSΈνα καινοτόμο προϊόν για 3D διακοσμήσεις!Έχετε μια ιδέα για ένα τρισδιάστατο σχέδιο, αλλά δεν έχετε βρει το κατάλληλο προϊόν που θα ήταν τέλεια για αυτό;Σας παρουσιάζουμε Art Effect 3D WHITE PORCELAIN! Ένα προϊόν πολλαπλών χρήσεων που θα σας εκπλήξει με την ευκολία εφα..
8,50€
Τα χρυσά διακοσμητικά είναι κλασικά! Σικ και κομψότητα κλεισμένα σε σωλήνα.Το χρώμα του Dorado είναι κίτρινο χρυσό. Αυτό το εφέ θα ενθουσιάσει κάθε γυναίκα και σίγουρα θα αλλάξει κάθε μανικιούρ. Συνδυάστε το με μαύρο, μπορντό ή γυμνό – ταιριάζει με κάθε χρώμα! Κλασικό σε μοντέρνα μορφή. ..
8,50€
Ζωγραφίζεις διακοσμητικά; Αν ναι, ξέρετε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι το κίτρινο σε αυτά – είτε ως βάση για ανάμειξη με άλλα (το φωτεινό, ζεστό χρώμα του είναι πολύ απαραίτητο!) είτε για τη ζωγραφική διακοσμήσεων – ανοιξιάτικα λουλούδια, καλοκαιρινά μοτίβα, φθινοπωρινά φύλλα ή χειμωνιάτικα σύμβολα..
8,50€
Το γαλάζιο του ουρανού έκλεισε σε ένα μικρό σωλήνα – έτσι πρέπει να χαρακτηριστεί το Azul Palido!Θα δώσει έναν υπέροχο συνδυασμό με το πιο σκούρο – Azul Marino. Το λευκασμένο, ντελικάτο, ζεστό μπλε είναι τέλειο για διακόσμηση, αλλά και για ολόκληρο το νύχι. Ιδανικό για ένα ευαίσθητο ombre! Η υψηλή χ..
8,50€
Λεπτό, λεπτό, φωτεινό…. Με έναν υπαινιγμό του νύχι! Αυτό είναι το χρώμα του τζελ νυχιών Claro Narania.Αυτό το φωτεινό, νέον πορτοκαλί έχει απαλυνθεί με μια σομόν απόχρωση. Σίγουρα θα σας αρέσει. Η υψηλή μελάγχρωση επιτρέπει τέλειες διακοσμήσεις. Τέλειο Gel Paint για κάθε στυλίστα νυχιών. Ελέγξτε το ..
8,50€
Το Claro Rojo είναι πιο φωτεινό και πιο έντονο από το Paint It Rojo. Είναι κατανοητό – ο Claro Rojo είναι κόκκινος νέον.Η υψηλή χρωστικη  επιτρέπει τέλειες διακοσμήσεις. Τέλειο Gel Paint για κάθε στυλίστα νυχιών. Ελέγξτε το τώρα. Συσκευασμένα σε εύχρηστα σωληνάρια – Τα τζελ Paint IT είναι ένα πραγμα..
8,50€
Λεπτές γραμμές στην πιο όμορφη λιλά απόχρωση είναι πλέον εφικτές! Το Paint IT Lila είναι μια επανάσταση στον κόσμο της Nail Art!Ωστόσο, δεν είναι ένα έντονο ροζ κρίνο – είναι ένα έντονο και έντονο λιλά χρώμα που έχει να κάνει περισσότερο με το μωβ..
8,50€
Τέλειο μαύρο ΥΠΑΡΧΕΙ! Τέλειο περίγραμμα μόνο με το Negro Paint IT! από την Nails Company!Η μαύρη πάστα για διακόσμηση είναι ένα από τα βασικά πράγματα..
8,50€
Κάθε γυναίκα έχει κάποιο είδος ασημένιου κοσμήματος – και αυτό είναι το Plateado Gel – ιδανικό για κάθε γυναίκα.Οι ασημένιες διακοσμήσεις δεν προορίζονται μόνο για την περίοδο του χειμώνα και του καρναβαλιού. Το ασήμι είναι ένα κλασικό που αμύνεται! Η υψηλή χρωστικη  επιτρέπει τέλειες διακοσμήσεις...
8,50€
Κλασικό κόκκινο που τόσο καιρό περίμενες. Ξέρουμε πώς οι πελάτες μας αγαπούν το κόκκινο – δεν τους το κρατάμε ενάντια, απλώς μοιραζόμαστε την αγάπη για αυτό το χρώμα και οι ίδιοι! Κλασικό σκούρο κόκκινο ως πάστα διακόσμησης...
8,50€
ροζ πούδρας είναι το χτύπημα ενός ντελικάτου μανικιούρ. Η βαφή σε αυτό το χρώμα ήταν πάντα ένα όνειρο … και μας αρέσει να κάνουμε τα όνειρα πραγματικότητα..
8,50€
Έντονο, νέον βιολετί – αυτό είναι το Paint IT Violeta!Είναι ένα βαθύ χρώμα που θα ενθουσιάσει κάθε λάτρη της βιολετί. Είναι παρόμοιο με το υβριδικό γυαλιστικό Bachata. Η υψηλή χρωστικη  επιτρέπει τέλειες διακοσμήσεις...
8,50€
Τα Paint It ήρθαν για να διευκολύνουν τους λάτρεις του nail art, να διακοσμούν εύκολα τα νύχια.Είναι ένα προϊόν με υψηλή χρωστική που διατίθεται σε σωληνάριο των 8gr, χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα για να δημιουργήσετε το design που επιθυμείτε στα άκρα.Ιδανικό για nail art, ombre effect, stamping colo..
8,50€
Σε όλους λατρεύουν τα παστέλ χρώματα! Πολλές γυναίκες, ωστόσο, εγκαταλείπουν την παστέλ μανία λόγω της κακής χρωματισμού αυτών των χρωμάτων. Όπως γνωρίζετε, τα υβρίδια μας (ακόμα και τα πιο λαμπερά) δεν χρειάζονται 3 στρώσεις ή λευκή βάση! Τώρα προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα – δημιουργήσαμε ένα gel χ..
8,50€
4D πλαστελίνη για διακοσμήσεις σε μπεζ χρώμα!  Ένα σύγχρονο προϊόν με τη μορφή πλαστελίνης για την παραγωγή κυρτών διακοσμήσεων. Για να διαμορφώσουμε τα μοτίβα χρησιμοποιούμε τη θερμοκρασία των χεριών (όπως η κανονική πλαστελίνη γνωστή από το σχολείο) ή ειδικά διαμορφωμένες “γόμες”.  Τα μοτίβα από p..
8,50€
Ένα σύγχρονο προϊόν με τη μορφή πλαστελίνης για κυρτές διακοσμήσεις. Για τη διαμόρφωση σχημάτων, χρησιμοποιούμε τη θερμοκρασία των χεριών (όπως συμβαίνει με την παραδοσιακή πλαστελίνη) και ειδικά διαμορφωμένες ταινίες από καουτσούκ. Τα σχέδια από πλαστελίνη τελειώνουν με πάστες για να δώσουν το επιθ..
8,50€
Ένα σύγχρονο προϊόν με τη μορφή πλαστελίνης για κυρτές διακοσμήσεις. Για τη διαμόρφωση σχημάτων, χρησιμοποιούμε τη θερμοκρασία των χεριών (όπως συμβαίνει με την παραδοσιακή πλαστελίνη) και ειδικά διαμορφωμένες ταινίες από καουτσούκ. Τα σχέδια από πλαστελίνη τελειώνουν με πάστες για να δώσουν το επιθ..
8,60€
Προϊόν που χρησιμοποιείται για την αύξηση του χρώματος των προϊόντων Τζελ Μπορούμε να αναμιγνύουμε χρωστικές ουσίες με  gel. Τώρα, χάρη στις χρωστικές, θα δημιουργήσετε πολύ λεπτά στρώματα του προϊόντος κατά τη σκίαση...
9,00€
Προϊόν που χρησιμοποιείται για την αύξηση του χρώματος των προϊόντων Τζελ. Μπορούμε να αναμιγνύουμε χρωστικές ουσίες  ή gel – Ακρυτζελ – Τοπ . Τώρα, χάρη στις χρωστικές, θα δημιουργήσετε πολύ λεπτά στρώματα του προϊόντος κατά τη σκίαση. Χάρη σε αυτό θα δημιουργήσετε πολύ λευκές και πολύ λεπτές (σχεδ..
9,00€
CANNI GEL PAINTING N.515 5ML
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Αρχικά κάνετε την διαδικασία για καθαρό νύχι.1) Ανακινήστε το υλικό του CANNI Color Gel με ένα ξυλάκι2) Aπλώνετε μία λεπτή στρώση βάσης ημιμονίμου ή gel και πολυμερίζετε σε λάμπα UV 36 Watt για 2 λεπτά ή σε λάμπα LED για 60 δευτερόλεπτα.3) Συνεχίζετε με μία λεπτή στρώση από το CANNI Color Gel της επ..
3,90€
NC NAILS PAINT IT NARANJA 8GR NC NAILS PAINT IT NARANJA 8GR
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Το πορτοκαλί σε έκδοση νέον είναι πάντα χρήσιμο – και το ξέρουμε! Μια πάστα νέον για διακοσμητικά με υψηλή χρωστικη . Αυτό το χρώμα θα ταιριάζει απόλυτα με το πιο φωτεινό Claro Narania ή το μαύρο Negro...
8,50€
NC NAILS PIGMENT BLACK 3GR
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Προϊόν που χρησιμοποιείται για την αύξηση του χρώματος των προϊόντων Τζελ Μπορούμε να αναμιγνύουμε χρωστικές ουσίες με  gel. Τώρα, χάρη στις χρωστικές, θα δημιουργήσετε πολύ λεπτά στρώματα του προϊόντος κατά τη σκίαση...
9,00€
Εμφάνιση 1 έως 57 από 57 (1 Σελ.)